TERAPIA I REHABILITACJA DZIECIĘCA - WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

O nas

Radolino - o nas

Jesteśmy małżeństwem zajmującym się od ponad dwudziestu lat terapią i rehabilitacją dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami i nieprawidłowościami rozwojowymi (m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym).

Prowadzimy również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci rozwijających się prawidłowo i tych, które wymagają niewielkiego wsparcia terapeutycznego. W swojej pracy wykorzystujemy różnorodne metody i techniki pracy dostosowane indywidualnie do możliwości psychoruchowych naszych podopiecznych.

Głównym naszym celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, niezależnie od rodzaju zaburzenia z jakim do Nas trafia oraz zapewnienie mu profesjonalnej i skutecznej terapii połączonej z rehabilitacją.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami i opiekunami gdyż wsparcie rodziców jest tak samo ważne jak terapia ich dzieci. Nasze zajęcia opierają się na zabawie oraz przyjaznej atmosferze. Nieustannie doskonalimy swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Prywatnie posiadamy dwójkę szalonych dzieciaków.

Zapraszamy

Radosław Iżakiewicz i Magdalena Pudełko-Iżakiewicz

mgr Radosław Iżakiewicz

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej I° i II°, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki®, diagnosta narzędziem KORP i KOZE, posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii stymulacji wg założeń Carla Delacato, członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku rozwojowym i starszym w normie rozwojowej i z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Pasjonat neurofizjologii i neurobiologii oraz koszykówki; niespełniony siatkarz i kibic wszelkich sportów zarazem

mgr Magdalena Pudełko-Iżakiewicz

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, neurologopeda, surdologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny; specjalista od edukacji, terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; terapeuta ręki®; certyfikowany terapeuta Empathy Dolls® oraz terapeuta miofunkcjonalny wg.Kittel; certyfikowany terapeuta ENMOT- elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego (zabiegi elektrostymulacji), Provider metody Neuroflow ATS®; terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej, posiada I° Integracji Sensorycznej oraz uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii stymulacji wg. założeń Carla Delacato; diagnosta narzędziami KORP, KOZE, KOLD, KOJD-AFA,KOSF, ukończony kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem oraz liczne szkolenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej – staż w Centrum Terapii Behawioralnej; I° i II° Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON; ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) oraz warsztaty prowadzone przez Centrum Metody Krakowskiej; nauczyciel dyplomowany; członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rożnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz   niepełnosprawnościami sprzężonymi. Swoje umiejętności poszerza prowadząc w ciągu ostatnich lat terapie dzieci z autyzmem, niedokształceniem mowy o typie afazji, opóźnionym rozwojem mowy oraz rożnymi wadami wymowy i innymi trudnościami rozwojowymi.

Pasjonatka neurobiologii, dobrej książki i swojej rodziny.