TERAPIA I REHABILITACJA DZIECIĘCA - WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Terapia i Rehabilitacja Dziecięca

Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapia i Rehabilitacja Dziecięca

Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapia i Rehabilitacja Dziecięca

Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapia i Rehabilitacja Dziecięca

Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Naszym głównym celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka,
niezależnie od rodzaju zaburzenia z jakim do nas trafia oraz zapewnienie mu
profesjonalnej i skutecznej terapii połączonej z rehabilitacją.
„Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia.
Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie,
wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.”

Janusz Korczak
REHABILITACJA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
tel.: +48 608 417 936
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA I TERAPIA RĘKI
tel.: +48 883 310 680